Coordenadoria de Políticas Socias esclarece sobre os reajustes nos planos de saúde