Liminar proíbe greve dos auditores da Receita Federal